ماه: فروردین ۱۳۹۷

ضرورت هدف گذاری اردوهای جهادی

ضرورت هدف گذاری اردوهای جهادی

با توجه به ضرورت انجام پروژه ها به صورت جهادی و توجه به این امر در تمامی زمینه ها و ایجاد روحیه جهادی در آحاد جامعه به نظر میرسد یک امر مورد غفلت قرار گرفته…
تامین زنجیره فروش محصولات کسب و کارهای خرد خانگی

تامین زنجیره فروش محصولات کسب و کارهای خرد خانگی

شابد بتوان گفت اکثر مشاغل خرد به ویژه خانگی در اثر نبود زنجیره فروش محصولاتشان با آسیب جدی روبرو شده و باعث بروز آسیبهای زیادی در جامعه میشود کسب و کارهایی که با هزار امید…
کمک به نیازمندان

کمک به نیازمندان

شاید این جمله را بارها شنیده باشیم که همیشه از هر دستی بدهی، از همان دست پس می‌گیری! به ویژه در کمک به دیگران این جمله معروف بیشتر مصداق پیدا می‌کند تا جایی که گفته…