پست های وبلاگ

بایگانی برچسب برای جذب سرمایه

تامین زنجیره فروش محصولات کسب و کارهای خرد خانگی

تامین زنجیره فروش محصولات کسب و کارهای خرد خانگی

شابد بتوان گفت اکثر مشاغل خرد به ویژه خانگی در اثر نبود زنجیره فروش محصولاتشان با آسیب جدی روبرو شده و باعث بروز آسیبهای زیادی در جامعه میشود کسب و کارهایی که با هزار امید…
کمک به نیازمندان

کمک به نیازمندان

شاید این جمله را بارها شنیده باشیم که همیشه از هر دستی بدهی، از همان دست پس می‌گیری! به ویژه در کمک به دیگران این جمله معروف بیشتر مصداق پیدا می‌کند تا جایی که گفته…